VÝSTAVY, KURSY, PŘEDNÁŠKY

Zde naleznete zajímavé informace o výstavách.

Jako slon v porcelánu

Říká se: „Tančí jako slon v porcelánu“, a myslí se tím vzniklá škoda na zařízení obchodu s porcelánovým zbožím, či přímo ve skladu porcelánu, ve fabrice, která jej vyrábí.

Toto rčení však nelze paušalizovat na první dny září, kdy již tradičně v Karlových Varech, probíhají Porcelánové slavnosti, společně s Folklorním festivalem. Umění sklářů a keramiků, vystavované ve velkém sále Grandhotelu Pupp, ale i před samotným hotelem, je doplňováno vystoupením celé řady folklorních souborů, které při své muzice roztančí celé lázeňské město.
Nejinak tomu bylo i v letošním roce a tak diváci na různých pódiích v celém karlovarském kraji, i samotném městě Karlovy Vary, mohli shlédnout umění nejen souborů z Čech a Moravy, ale také například z Nového Zélandu a Mexika. Za podívanou stály nejenom kroje lidových tanečníků, ale i jejich roztodivné hudební nástroje, které i svým vzhledem byly nevšední. Což teprve jejich zvuk, vyluzovaný hudebníky, zněl pro uši Středoevropana zcela exoticky. Přitom ladil s tanečními pohyby účinkujících.

Celkový dojem, který si účastníci těchto slavností odnášeli do svých domovů, byl velice pěkným zážitkem a dal podnět k tomu, aby se již dnes všichni těšili na příští rok, kdy se tradiční slavnosti porcelánu, skla a tance, budou opět opakovat. Nelze jen doporučit, těm, kteří letos nebyli přítomni na výše uvedených slavnostech, než aby jejich konání v příštím roce nepropásli.


čtenář Jiří  Mika, Karlovy Vary

Autor: administrator, Jiří M i k a
Publikováno: 7.7.2010 13:47:09
Kategorie: Hobby
Rubrika: Volný čas
Foto: Jiří M i k a