Zamyšlení cechmistra

Když jsem dostal od vydavatele časopisu Praktik nabídku na publikování svého zamyšlení, uvědomil jsem si, že střechy u nás jsou na hranici dvou světů. Podíváte-li se na západ, jistě mi dáte za pravdu, že tam jsou střechy postaveny s řemeslnou pečlivostí. 


Samozřejmě se neustále modernizuje nářadí, střešní materiály i pracovní postupy. Ale princip zůstává – kvalitní střechy dělají jen kvalitní řemeslníci. Žádné náhražky v technologiích, materiálech ani odborných pracovnících. Na druhou stranu stačí zajet na Slovensko, o Polsku, Ukrajině a dalších nemluvě. Podivné střešní krytiny, podivně „bastlené“ podivnými fušery.

U nás se začíná silně projevovat nedostatek odborníků. Zakázek je v podstatě dost. Co chybí, jsou ruce, které by ty střechy kvalitně udělaly. A proč chybí? Protože chybí peníze, které by je zaplatily. A proč chybí peníze, které by je zaplatily? Protože střechy může dělat kdekdo a v podstatě bůhvíjak. Na střechách se zatím mluví česky, což se o jiných částech staveb již tvrdit nedá. Nejsou-li čeští řemeslníci, přijdou cizí. A je teď na nás, zda zajistíme takové zakázky, které nám umožní ty šikovné ruce dobře zaplatit. Nebo rezignujeme, necháme přijít montážníky a skončíme podobně jako třeba zedníci.

Nechci rezignovat, nechci se s tím smířit. Usiluji o prosazení mistrovských zkoušek, usiluji o změnu živnostenského zákona tak, aby naše řemesla byla řemesly vázanými. Aby střechy mohly dělat jen autorizované firmy. Pokud se to podaří, udržíme západní směr. Budeme dál dělat kvalitní řemeslo. Většina investorů, stejně jako v Německu, nebude hledat laciné fušery, ale bude chtít vysokou kvalitu za férovou cenu.

Věřím, že během příštích čtyř let se nám podaří nastartovat správný směr. Aby dobří a fundovaní řemeslníci měli možnost dostat řádně zaplaceno, aby měli možnost dobře zaplatit své spolupracovníky. Náš cech má v současné době více než sto členů. Patříme mezi větší cechy a naše slovo při jednáních s příslušnými orgány je slyšet. Všichni zákazníci a slušní řemeslníci mají u nás dveře otevřené. Přednostové našich regionů vám rádi podají podrobné informace, kontakty najdete na webových stránkách cechu (www.cech-kpt.cz).

Úspěšný příští rok vám všem přeje

Ivan Dvořák, cechmistr

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR, spolek

Publikováno: 5.1.2018 15:04:05
Kategorie: Dům
Rubrika: Stavba